Office Bearers

 

DesignationNamePhone No.
President Mr. Vikas Kalra 98159 45474
General Secretary Mr. Sanjay Gupta 9872670371
Finance Secretary Mr. Kanwarinder Singh 9814248300
Patron Sh. Rupinder Singh 9316203736
Advisor Sh. Naresh Gupta 98726 70372
Advisor Sh. Parvesh Mangla 9814040345
Immediate Past President Dr. Dinesh Goyal 9815601075
Joint Secretary Mr. Bhalinder Shah Singh 9814409897
Sr. Vice President (PR) Dr. Satyen Sharma 9216317652
Vice President (Resources) Mr. Ajay Alipuria 9814107842
Vice President (PR) Vaid Manu Vats 9814830356
Executive Member Mrs. Mukta Girdhar 9815170744
Executive Member Dr. Ratinder Kaur 9876028219
Executive Member Mr. Yash Mahinder 9814137036
Executive Member Mr. Deepak Kataria 9815317878
Executive Member Mr. Munish Goyal 9417604141
Executive Member Mr. Rahul Tayal 9780500344
Executive Member Mr. Pankaj Gupta 9815750070