Office Bearers

 

DesignationNamePhone No.
President Vaid Manu Vats 9814830356
General Secretary Mr. Sanjay Gupta 9872670371
Finance Secretary Mr. Rahul Tayal 9815070029
Joint Secretary Mr. Bhalinder Shah Singh 9814409897
Press Secretary Mr. Kanwarinder Singh 9814248300
Patron Sh. Rupinder Singh 9316203736
Advisor Sh. Naresh Gupta 98726 70372
Advisor Sh. Parvesh Mangla 9814040345
Immediate Past President Mr. Vikas Kalra 9815945474
Sr. Vice President (PR) Dr. Satyen Sharma 9216317652
Vice President Mr. Ajay Alipuria 9814107842
Vice President Dr. Ratinder Kaur 9876028219
Executive Member Mrs. Mukta Girdhar 9815170744
Executive Member Mr. Yash Mahinder 9814137036
Executive Member Mr. Shailesh Jindal 9878822280
Executive Member Mr. Bhanu Partap Singla 9814628528
Executive Member Mr. Dheeraj Gupta 9888000729
Executive Member Mr. Parvesh Bansal 9219800001